Privacy

 

Privacyverklaring PHneutraal

Deze verklaring is van toepassing op de activiteiten van PHneutraal. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan dit privacybeleid te accepteren. PHneutraal is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 27.33.96.16.

 

Respect voor uw privacy

PHneutraal gaat op een veilige manier om met persoonsgegevens en respecteert de privacy van betrokkenen. Wij houden ons hierbij aan de volgende uitgangspunten: rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie en juistheid.

PHneutraal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

 

Persoonlijke gegevens

Afnemers en uitvoerders kunnen elkaars contactgegevens slechts inzien, na afsluiten van – en via – een overeenkomst.

PHneutraal kan persoonsgegevens over u verwerken, om een of meer van de volgende redenen:

 

  • U heeft in de afgelopen 5 jaar gebruik gemaakt van diensten van PHneutraal, zoals het inkopen van een voorstelling/project en/of een training.
  • U levert diensten aan PnNeutraal.
  • U heeft aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden van onze activiteiten, dan wel onze flyers te willen ontvangen.
  • U heeft deze gegevens verstrekt bij het invullen van een formulier op de website.
  • U heeft toestemming gegeven om de persoonsgegevens te mogen verwerken cq gebruiken.

 

Verwerking, opslag en gebruik

Om onze overeenkomst met u te kunnen uitvoeren en om afspraken met u na te kunnen komen, verwerken wij deze gegevens in onze database. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben gekregen.

 

Uitschrijven of wijzigen van gegevens

Onderaan iedere mailing of nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of u af te melden. Als u de gegevens die wij over u hebben geregistreerd wilt inzien, aan wilt passen of uit onze bestanden wilt laten verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via onderstaand e-mailadres. PHneutraal bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk verplicht of nodig voor de realisatie van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en verwerkt.

 

Inzicht in gegevensregister

U kunt te allen tijde inzicht verkrijgen in ons verwerkingsregister. Daarin gaan wij uitgebreid in op ons privacybeleid en de grondslagen waarop wij verwerking van persoonsgegevens baseren. Op het moment dat er in de website substantiële wijzigingen plaatsvinden kan deze privacyverklaring wijzigen. Wij zullen dit dan duidelijk vermelden op de website. Wij controleren regelmatig of we aan de wetgeving voldoen.

 

Andere websites

PHneutraal is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en bronnen, waarnaar de website www.phneutraal.nl verwijst.

 

Contact over privacybeleid

Voor vragen of informatie neemt u contact op met Amar El Ajjouri, eigenaar van PHneutraal: amar@phneutraal.nl