Cursus agressiebeheersing

>> ga naar HOME

Cursus agressiebeheersing

Agressie komt veel voor in het dagelijks leven. Onderwijsprofessionals krijgen er heel vaak mee te maken, maar ook het bedrijfsleven, handhavers en hulpverleners belanden te vaak in agressieve situaties. Wat kunt u het beste doen in dergelijke situaties? Het is belangrijk om te weten hoe u om moet gaan met agressie. Daarvoor is de cursus agressiebeheersing ontwikkeld. In deze training leert u als team effectief omgaan met agressie.

Hoe werkt agressie?

cursus agressiebeheersingDe cursus agressiebeheersing draait om het beheersen van agressie en conflicten. Agressie is vaak een gevolg van frustratie. Tijdens de cursus wordt geleerd hoe er effectief omgegaan kan worden met situaties waarin agressie de overhand neemt. Op die manier kunt u de regie terug in handen nemen en voorkomen dat de situatie escaleert. 

In 3 stappen omgaan met agressie

Leer als team effectief omgaan met agressie in 3 stappen: Reflectie, relatie en regie. 

Stap 1: Reflectie

Reflecteren op de situatie is de eerste stap. Waarom is er agressie in deze situatie en wat kan u er op dat moment aan doen? Op basis van die informatie kunt u een bewuste en tactische keuze maken. Een beheerste reflectie is een belangrijke eerste stap om te voorkomen dat agressieve situaties escaleren.

Stap 2: Relatie

Belangrijk is: Verbinden. In de training leert u hoe u dit vermogen ontwikkelt. Emotie scheiden van de agressie. Waarom is de persoon agressief? Agressie is niet acceptabel, maar emotie mag er wel zijn. Hier kunt u op ingaan, zodat er ruimte ontstaat voor verbinding. Erken de frustraties van de ander, zodat die persoon zich gehoord voelt. Herken. Erken. Accepteer. Laat los.

Stap 3: Regie

Na het reflecteren op de situatie en het verbinden door middel van emotie, pakt u de regie terug. U stelt grenzen aan agressief gedrag door in te gaan op onderliggende frustraties. Op die manier krijgt u controle over de situatie. 

Voordelen van cursus agressiebeheersing

Er zitten een aantal fijne voordelen aan de cursus agressiebeheersing. Dit zijn ze:

  • Inzicht in het fenomeen agressie
  • Weloverwogen keuzes maken
  • Regie terug nemen
  • Spanning op het werk verminderen
  • Werksfeer verbeteren

Cursus agressiebeheersing op locatie

De cursus agressiebeheersing wordt gegeven op locatie. Denk aan scholen, bedrijven en instellingen. De workshop neemt 2 dagdelen in beslag en er komen diverse thema’s aan bod. Deze cursus is geschikt voor groepen tot 30 deelnemers. Er is zeker ruimte voor het inbrengen van cases uit de eigen praktijk. Bedrijven kunnen concrete resultaten boeken door middel van deze cursus. Lees hier meer over de cursus agressiebeheersing of neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.