Macho

 

MACHOGEDRAG OP SCHOOL

Trainingen in overleg

 

Macho’s in de klas… Corrigeer ze, en ze staan meteen op scherp. Ze geven niet toe dat ze iets fout hebben gedaan. Hun minachting is voelbaar. Ze gebruiken (verbaal) geweld en accepteren geen leiding. Wat kunt u daarmee als professional? Met de verbindende aanpak krijgt u de regie terug.

Alle lagen van de samenleving
Van reformatorisch onderwijs tot eliteschool: machogedrag komt overal voor. Kinderen uit bevoorrechte milieus die nooit ‘nee’ hebben gehoord, kunnen zich net zo misdragen als kinderen uit achterstandswijken die juist veel afwijzing hebben ervaren. Ook ouders hebben steeds vaker een kort lontje.

 

Duidelijkheid in de klas
Wat kunt u doen om dit gedrag het hoofd te bieden? U heeft zelf al gemerkt dat koste wat kost vrienden willen zijn niet werkt. Wat wel werkt, is de roep om duidelijkheid van de ander zien en daar antwoord op te geven. Op een consequente manier, maar zonder te vervallen in autoritair gedrag.

 

Consequent zijn als school
Dat betekent ook consequent zijn als school, door met elkaar één lijn te trekken wat betreft telefoons, oordopjes, petjes en hoodies in de klas. Met die solidariteit geeft u als school steun aan beginnende docenten. En bovenal is uw school op die manier een duidelijke school voor leerlingen.

 

De verbindende aanpak
In al onze trainingen leert u te werk gaan in 3 stappen:

 • Reflectie. Inzicht krijgen in de redenen voor het gedrag.
 • Relatie. Werken aan die onderliggende redenen en zo de verbinding weer tot stand brengen.
 • Regie. De situatie weer in de hand krijgen.

 

 

Deze thema’s komen aan bod tijdens de workshop

 

 • Grenzen stellen aan jongeren met machogedrag.
 • Omgaan met ouders.
 • Het motiveren van jongeren met machogedrag.
 • Mobieltjes in de klas.
 • Over liegen, ontkennen en bekennen.
 • Op tijd ingrijpen in verhardende groepsvorming.
 • Omgaan met uw kwetsbare kanten.
 • De duidelijke en de verbindende aanpak.

Resultaat: de regie terug en een productieve sfeer

 

‘Machogedrag op school’: Geeft meer inzicht in het waarom van machogedrag. U krijgt praktische tips om machogedrag op school professioneel aan te pakken.

 

Leerlingen gedragen zich rustiger omdat ze weten wat de consequentie is als ze zich misdragen. Er is meer aandacht voor de lesstof omdat alle randvoorwaarden duidelijk zijn.

 

De ervaring leert dat de relatie met de klas erop vooruit gaat. Er ontstaat meer ruimte voor leren én leuke momenten.

 

Trainers & acteurs

 

De training wordt gegeven door Amar El Ajjouri in samenwerking met een collega-trainer/acteur. Amar is geboren in Marokko en woont sinds zijn zevende in Nederland. Hij heeft de Amsterdamse Theater Academie doorlopen en heeft ruim 20 jaar ervaring als acteur, presentator, trainer, comedian en theatermaker. Amar heeft vele jaren gewerkt met vaak zwaar ontregelde jeugd en hun ouders, met scholen, politie, reclassering en jeugdbescherming.

 

Amar geeft workshops, trainingen en lezingen over agressie, cultuurverschillen, machocultuur en ‘korte lontjes’. Klanten omschrijven hem als ‘  Sensitief,  motiverend,  zeer praktisch  en  interactief  ‘

 

 

Praktische details

 

 • ‘Machogedag op school’ is geschikt voor groepen tot 30 deelnemers.
 • De workshop duurt 3,5 uur en kan zowel op school als op buitenlocaties worden verzorgd.

 

De verhoudingen op de werkvloer of in de klas verbeteren?

BOEK PHNEUTRAAL VOOR TRAININGEN, INTERACTIEF THEATER EN LEZINGEN: