Straatcultuur in de klas

>> ga naar HOME

Straatcultuur in de klas

Voor leerlingen zijn er vaak verschillende leefwerelden. Dit kan soms best lastig zijn. Zowel op school als thuis en op straat gelden andere regels. Als docent is het belangrijk om bewust te zijn van de verschillende leefwerelden van de leerlingen. In de training straatcultuur in de klas gaat het om verbinding. Het gaat over verschillende communicatievormen van jongeren. Hoe kunt u als docent het beste omgaan met jongeren met straatcultuur? Lees meer over de training straatcultuur in de klas en wat de voordelen zijn.

Wat is straatcultuur?

Straatcultuur in de klasStraatcultuur is een leefwijze, een manier van doen. Dit komt vooral terug bij jongeren en uit zich onder andere in brutaliteit, machogedrag, geweld, straattaal en moeite met structuur. Het is eigenlijk een culturele uiting onder jongeren met geheel andere normen en waarden dan de zogeheten ‘burgercultuur’. Voor leraren is het belangrijk om de kenmerken van straatcultuur te herkennen. Niet de gezaghebbende positie opgeven, maar tegelijkertijd oprecht betrokken zijn en bouwen aan een goede relatie.

Omgaan met straatcultuur in de klas

Het bewust leren omgaan met jongeren met straatcultuur is niet makkelijk. Het vraagt om bewustwording, reflectie en finesse. Het begrijpen van de verschillende communicatievormen van jongeren. Wat werkt wel en wat werkt niet? Samenwerken met leerlingen in een veilig leerklimaat, waarin iedereen zich kan ontplooien. Dat is waar de training straatcultuur om draait. 

Voordelen van training straatcultuur

Dit zijn de voordelen van de training straatcultuur in de klas:

  • Een veilig leerklimaat
  • Kennis van verschillende leefwerelden
  • Verbinding met elkaar
  • Inspiratie voor in de praktijk
  • Inzicht in herkenbare situaties

Training straatcultuur op locatie

De training straatcultuur in de klas wordt gegeven op locatie. De presentatie wordt verzorgd op een studiedag of teamdag voor 100 onderwijsprofessionals en wordt uitgevoerd op een podium of in de aula. Het programma neemt een dagdeel in beslag. Eerst wordt er een plenaire lezing gegeven, waarna aansluitend een workshop volgt in verschillende groepen. Meer weten over deze of andere relevante trainingen voor scholen? Neem contactmet ons op!